De Redding

De Redding Bakfietsbouw

Voor de zakelijke en de particuliere markt rechtstreeks toegankelijk

Voorwaarden

De Redding werkt volgens de metaalunievoorwaarden.
Dit zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Via de link hieronder kunt U deze voorwaarden downloaden en nalezen.

Download voorwaarden (pdf)

Interessant?

Bekijk nu snel onze producten of vraag (prijs-)informatie aan voor een bakfiets.

De Redding
Koudekerk aan den Rijn
Nederland
www.deredding.nl

Tel: +31 (0)6 50 880 290
info@deredding.nl